Chương trình bảo vệ quyền lợi của người giáo viên

Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam tổ chức Chương trình bảo vệ quyền lợi người giáo viên với mục đích nâng cao nhân phẩm nhà giáo và hỗ trợ người giáo viên khi gặp bất công từ những quan chức quản lý giáo dục lạm quyền.

Chúng tôi tin tưởng rằng việc làm này là đúng đắn,  cho nên nhất định sẽ không bị gián đoạn. Nghiệp đoàn không giữ bản quyền chương trình này, mọi cá nhân/tổ chức nào đều có quyền tùy nghi sao chép và phổ biến mà không cần xin phép trước.

Bạn muốn trình báo sự việc cưỡng bức quyền lợi của người giáo viên trong nhà trường và giảng đường hoặc ngoài xã hội vui lòng báo tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử:  info@nghiepdoanbaochi.org  .

Nghiệp đoàn  mời gọi những ai quan tâm đến quyền lợi của nhà giáo chung tay đóng góp các bài viết cho Chương trình. Mỗi bài viết bảo vệ quyền lợi của giáo viên được thưởng từ 250 000 VNĐ ( 10 USD) đến 500 000 VNĐ ( 25 USD)

Trân trọng.

Chương trình có sự tham gia của Nghiệp đoàn tin học Việt Nam ( lưu trữ bài vở), Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam ( hỗ trợ truyền thông).

Xem tiến độ thực hiện chương trình:

1/ Một nền giáo dục trắng

Ủng hộ chương trình bảo vệ quyền lợi của người giáo viên

Số tiền này được dùng để chi trả cho các chương trình hành động nâng cao nhân phẩm nhà giáo và bảo vệ quyền lợi người giáo viên tại Việt Nam

$20.00

Advertisements