Chương trình cải thiện ứng xử sư phạm cho người giáo viên Việt Nam

Chương trình này được thực hiện bởi các nhà giáo trong Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam. Chúng tôi  biên soạn và phổ biến rộng rãi tài liệu dùng cho các nhà giáo hiện đang giảng dạy trong nhà trường Việt Nam, hầu cho họ thay đổi để có văn hóa ứng xử phù hợp với thời đại mới, yêu thương học trò.

Mọi bài vở và các ý kiến thắc mắc xin liên lạc bằng cách gửi thư  về địa chỉ điện thư: info@nghiepdoangiaochuc.org. Bản quyền thuộc về Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam ( https://nghiepdoangiaochuc.org) , cho phép sao chép- in ấn miễn phí mà không cần phải xin phép trước.

Địa chỉ nhận bài: info@nghiepdoangiaochuc.org

Mức nhuận bút: Khoảng 200 000 Việt Nam Đồng/bài

Xem tiến độ thực hiện chương trình:

1/ Tiết học đầu tiên

2/ Hướng dẫn học

3/ Văn trong giáo dục: “ứng xử” thay cho “xử lý”

4/ Trường Nhân văn mà chưa nhân văn: thầy nước ngoài bất lịch sự với học sinh Việt

5/ Kỹ năng giao tiếp với phụ huynh

6/ Yêu là hành động

7/ Những quan điểm giáo dục trẻ nổi tiếng của người Nhật

 

Ủng hộ cho Chương trình cải thiện ứng xử sư phạm cho người giáo viên Việt Nam

Donate for Vietnamese Teachers Union

$20.00

Advertisements