Đăng ký thành viên

Nghiệp đoàn tin học Việt Nam là một nghiệp đoàn lao động chuyên nghiệp mở, tổ chức theo hướng mở và chào đón sự tham gia của những người Việthọc và làm trong ngành tin học và máy tính trong nước và hải ngoại.

Chúng tôi khuyến khích sự tham gia của giới sinh viên, không riêng gì sinh viên khối công nghệ thông tin hay khối điện tử viễn thông, mà còn mời gọi các sinh viên khoa văn-sử-triết để làm minh bạch hoá nền tin học của Việt Nam.

Để tham gia Nghiệp đoàn tin học Việt Nam, bạn có thể gửi thư, kèm theo một đoạn văn ngắn tự thuật rồi gửi đến địa chỉ điện thư:

info@nghiepdoantinhoc.org

Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng ký tham gia bằng cách  hoàn thành mẫu đơn đã soạn sẵn sau đây:

  • Theo chính sách bảo an, Nghiệp đoàn bảo đảm bí mật danh tính cho người gửi thư. Thông tin về ứng viên chỉ dùng trong nội bộ Nghiệp đoàn, không chia sẻ cho bất kỳ chính phủ hay doanh nghiệp nào.
  • Mời ứng viên cài đặt sẵn ứng dụng nhắn tin Telegram có trên IOS, CHPLAY và trên PC để nghiệp đoàn tiện liên lạc. Số Telegram của Nghiệp đoàn là +819040951712. Link tải telegram cho máy vi tính: https://desktop.telegram.org/
Advertisements