Ủng hộ tài chính cho Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam là tổ chức nghiệp đoàn chuyên nghiệp và trung thực của các sinh viên- cựu sinh viên người Việt trong và ngoài nước.

 

Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam đã tổ chức nhiều khóa đào tạo cán bộ nghiệp đoàn độc lập cho Việt Nam. Đồng thời, Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam đã hỗ trợ nhân lực và vật lực để hình thành nên các nghiệp đoàn bạn, bao gồm Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam, Nghiệp đoàn tin học Việt Nam, Nghiệp đoàn y tế Việt Nam…

Với khối lượng công việc nhiều như thế, bao nhiêu tiền cũng là không thừa đối với Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam, và chúng tôi cần thêm sự trợ giúp từ quý vị bạn đọc.

Mọi sự đóng góp ủng hộ, xin liên lạc với cô Ngọc Kim- thư ký phân ban hải ngoại của Nghiệp đoàn ( trinhthingockim@gmail.com) hoặc gửi về tại đây:

Ủng hộ tài chính cho Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Donate Vietnamese Students Union

$20.00

 

Advertisements