Ủng hộ tài chính cho Nghiệp đoàn tài xế Việt Nam

Để ủng hộ tài chính cho Nghiệp đoàn tài xế Việt Nam qua các loại thẻ tín dụng quốc tế như Visa, Master Card…hay Paypal, mời bạn thanh toán tại đây. Số tiền được chuyển nguyên vẹn đến các thành viên của Nghiệp đoàn tài xế- một đối tác của Nghiệp đoàn tin học Việt Nam.

Ủng hộ tài chính cho Nghiệp đoàn tài xế Việt Nam

Donate Vietnamese Drivers Union

$20.00

Advertisements