Ủng hộ tài chính cho Nghiệp đoàn y tế Việt Nam

Nghiệp đoàn y tế Việt Nam là tập hợp của các bác sĩ, dược sĩ, y tá và tình nguyện viên độc lập. Các thành viên của Nghiệp đoàn y tế Việt Nam có sứ mệnh vận động và tổ chức nên một nền y tế miễn phí và nhân bản cho toàn dân.

Ủng hộ tài chính cho Nghiệp đoàn y tế Việt Nam qua Visa, Master Card, American Express hoặc qua Paypal tại đây. Xin trân trọng cám ơn quý vị. Chúng tôi sẽ sử dụng số tiền này một cách đúng mục đích và có ý nghĩa.

 

Ủng hộ tài chính cho Nghiệp đoàn y tế Việt Nam

Donate for Vietnamese Medical Union

$20.00

Advertisements