Thể lệ gửi bài và cơ chế nhuận bút

Kể từ ngày 16/11/2018 dương lịch, Nhật báo Nghiệp đoàn tin  học Việt Nam sẽ tăng mức chi trả nhuận bút cho các tác giả cho mỗi bài viết.

Bài về tin học đại cương: 200 000 VNĐ

Bài lý luận về hình thức nghiệp đoàn: 200 000 VNĐ

Bài dịch về chủ đề nghiệp đoàn lao động độc lập: 200 000 VNĐ

Bài về quy định đạo đức cho các chủ hàng công nghệ: 200 000 VNĐ

Địa chỉ nhận bài: info@nghiepdoantinhoc.org

Bài gửi vui lòng đóng trong file doc, docx hoặc file odt.
Nhuận bút sẽ được gửi vào tháng tiếp theo tháng mà bài của bạn được đăng.


Bài sẽ được đăng trên website chính thức của Nghiệp đoàn tin học Việt Nam: https://nghiepdoantinhoc.org

 

Lời tâm sự: Do mới thành lập, Nghiệp đoàn tin học Việt Nam hiện chưa có ngân quỹ để hoạt động. Vì vậy chúng tôi cần nhiều sự đóng góp từng chút một từ quý vị Mạnh Thường Quân. Bạn hãy cùng chúng tôi góp quỹ để đem nhân văn vào trong công nghệ cho Đất nước Việt Nam nhé:

 

Ủng hộ tài chính cho Nghiệp đoàn tin học Việt Nam

Donate for Vietnamese IT Union

$20.00

 

Advertisements