Ủng hộ tài chính duy trì tên miền và hosting cho Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

 

Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam cần 70 USD để duy trì domains và hosting hàng năm.
Xin hãy giúp chúng tôi số tiền nhỏ này để duy trì hoạt động của cả một phong trào sinh viên trong nước.
Trân trọng cám ơn bạn.

Ủng hộ tài chính cho Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Donate Vietnamese Students Union

$20.00

 

Advertisements